NOROP

Reference43

Podívejte se, na čem jsme se podíleli. Pustíme se i do vašeho projektu?

Kontaktujte nás
1/5

Palác Trnitá

Brno | Dokončeno 2022

Polyfunkční dům Palác Trnitá je prvním ze vznikajících objektů v jedné z hlavních rozvojových lokalit v Brně. Je tvořen dvěma administrativními budovami, šesti bytovými domy a společnými podzemními garážemi, vstupní podlaží jsou doplněna o drobné retailové plochy. Administrativní část prochází certifikací BREEAM a cílí na dosažení stupně excelent. Na projektu se NOROP podílí od přípravné fáze.

1/4

Centrála ČSOB v Radlicích – nová budova

Praha | Dokončeno 2020

Jako součást dosavadní centrály ČSOB v pražských Radlicích vznikla další budova se 1 400 pracovišti. Budova je navrhována pro co nejnižší potřebu energie a zároveň maximální komfort pro pobyt a práci. Ne náhodou se projekt může pyšnit největším geotermálním projektem v rámci České republiky a jedním z největších v rámci celé střední Evropy.

Projekt plní požadavky LEED Platinum a s hodnocením 90 bodů se za rok 2021 zařadil mezi TOP 10 projekty v rámci celé Evropy. V celé EU je přibližně 100 srovnatelných budov LEED NC Platinum. V ČR se jedná teprve o třetí projekt, který kdy v kategorii "Novostavba" získal tak vysoké hodnocení.

NOROP působil na projektu od přípravné fáze.                                                                              foto: Filip Šlapal

                                                                                                                 

1/4

Stages Hotel Prague

Praha | Dokončeno 2021

Stages Hotel Prague se nachází v těsné návaznosti O2 areny a O2 universa, společně se kterými tvoří unikátní zázemí pro konání kulturních akcí či velkých kongresů. Stages Hotel Prague je hotel standartu **** spadající do skupiny hotelů Tribute Portfolio řetězce Marriott. V hotelu s celkovou plochou přes 26 000 m2 se nachází 300 pokojů, z tohoto je 27 apartmánů. Krom vlastní restaurace, baru, kavárny a fitness disponuje hotel také vlastním dělitelným kongresovým sálem a speciálním multifunkčním sálem. Na projektu Stages Hotel Prague jsme se podíleli od počátku přípravné fáze.
Stages Hotel Prague se pyšní titulem Stavba roku 2022.

1/4

O2 universum

Praha | Dokončeno 2019

Dostavba, respektive kompletní přestavba, nedokončené stavby původní malé tréninkové haly v rámci O2 arény. Nově vzniklé multifunkční kongresové centrum s obchodním názvem O2 universum nabízí na 50.000 m2 21 sálů různých velikostí s celkovou kapacitou cca 10.000 osob pro pořádání mezinárodních kongresů a korporátních akcí. Největší sál s kapacitou až 4,5 tisíce osob může být využíván také jako prostor pro pořádání středně velkých koncertů a sportovních utkání. O2 universum se pyšní titulem Stavba roku 2020.

1/4

Greenline Kačerov

Praha | Dokončeno 2019

NOROP zajišťoval na objektu komplexní servis služeb již od přípravné fáze. Budova je navržena ve standardu A+ s certifikací LEED Gold. Součástí služeb NOROP je mimo projektového a cenového managementu i LEED commissioning  v rozsahu Fundamental Commissioning. NOROP dále na tomto projektu zajišťoval fit-out management.

1/4

ArtGen Office Gallery

Praha | Dokončeno 2018

NOROP působil jako technický dozor a cenový manažer na výstavbě komplexu budov ArtGen Office Gallery v pražských Holešovicích o výměře cca 31 000 m2 hrubé podlažní plochy. Ta je rozdělena mezi administrativní plochu, obchodní plochu, restauraci a podzemní garáže. Jedná se o funkčně samostatné budovy se společným venkovním areálem. Obě budovy Art i Gen úspěšně získaly certifikát LEED Gold v hodnotícím režimu LEED 2009, Shell&Core. Od začátku roku 2015 NOROP zajišťoval technický dozor a cenový management pro jednotlivé klientské vestavby.

1/3

Byty Dělnická

Praha | Dokončeno 2023

Projekt polyfunkčního bytového domu s obchodními plochami a podzemními garážemi přímo v srdci pražských Holešovic. Stavební část byla zahájena v lednu 2020. Jedná se o projekt ve stávající zástavbě, kde je kladen důraz na vazbu s okolím. Po dokončení bude objekt obsahovat 115 bytů a 2800m2 obchodních ploch.

1/2

Kanadská ambasáda

Praha | Dokončeno 2013

NOROP zajišťoval na projektu komplexní commissioning dle náročných požadavků zahraničního investora, kterým bylo ministerstvo zahraničních věcí státu Kanada. Projekt zahrnoval výstavbu nové administrativní budovy a rekonstrukci stávající vily jako nové sídlo pro velvyslance.

1/4

Obchodní a administrativní budova Biskupská

Ostrava | Dokončeno 2011

NOROP pro klienta prováděl kompletní servis jak v přípravné, tak i realizační a dokončovací fázi. Předmětem projektu byla výstavba obchodně administrativní budovy v ulici Biskupská v Ostravě a to včetně kancelářských a obchodních vestaveb. Objekt má 2 podzemní a 5 nadzemních podlaží s 4 200 m2 kancelářských a 800 m2 obchodních ploch.

1/3

ELI Beamlines

Dolní Břežany | Dokončeno 2023

Cílem Technical Due Diligence bylo zmapovat stav objektu před koncem pětileté záruční doby.  Speciální pozornost byla věnována požárním a krizovým systémům stavby - požární ucpávky, sysém EPS, ERO či SHZ. V rámci TDD proběhla také měření a kontrola stavu vybraných technologických celků - měření radomu, odběry vody, kontrola kanalizace, tlakové diference, kontorla filtrů atd.
Extra pozornost byla věnována systémům, které jsou pro chod provozu klíčové - zejména se jednalo o VTR jednotky pro čisté prostory nebo zkoušku a měření záložního zdroje.


 

1/5

Centrum Hostivice

Hostivice | přdpokládaný termín dokončení Q3 2025.

V centru Hostivice realizujeme výstavbu bytového komplexu doplněného koncelářskými prostory a obchodními jednotkami. V Hostivici tak vznikne 72 nových bytů velikosti 2+kk až 4+kk. Součástí projektu je i zachování historického objektu bývalého Ovčína.

1/3

Rezidence Chodovec

Praha | předpokládaný termín dokončení Q4 2025

Projekt Rezidence Chodovec zahrnuje 3 bytové domy o celkové kapacitě 90 bytů a 8 samostatně stojících rodinných domů. Na tento projekt navazuje další výstavba pod názvem Zelený Chodovec, která doplní celé území o další dva bytové domy s 55ti byty a 10ti rodinnými domy

.

1/3

Zelený Chodovec

Praha | předpokládaný termín dokončení Q4 2025

Projekt Zelený Chodovec zahrnuje 2 bytové domy s 55ti byty a 10ti rodinnými domy. Navazuje na projekt Rezidence Chodovec, čímž vznikne rozsáhlý bytový komplex přímo v Praze.

1/3

Výhledy Řeporyje

Praha | předpokládaný termín dokončení Q1 2026

Projekt Výhledy Řeporyje nabídne celkem 162 bytových jendotek s dispozicemi 1+kk až 5+kk. Parkovací místa pro rezidenty budou umístěna v podzemním podlaží.

1/3

Alžbětina

Košice | překpokládaný termín dokončení Q3 2025

V historickém srdci města Košice chystáme realizaci luxusního rezidenčního projektu Alžbětina. Kromě bytových prostor se v objektu nachází i komerční plochy spolu s garážemi.

1/4

ČSOB - dětské centrum

Praha | Dokončeno 2024

Společnost NOROP úspěšně realizovala přeměnu stávajících kanceláří ČSOB na moderní dětské centrum o ploše 400m². Tento úkol zahrnoval úpravu fit-outů, kompletní úpravy ZTI a vzduchotechniky. Rekonstrukce probíhala za nepřerušeného provozu, což kladlo velké nároky na rychlou a důkladnou koordinaci prací. Nově vzniklé dětské centrum pojme dalších 22 dětí, což umožní zaměstnancům ČSOB efektivněji skloubit pracovní a rodinný život.

1/4

Žižkovské Pavlače

Praha | Dokončeno 2022

Výstavba polyfunkčního bytového komplexu sestávajícího ze tří objektů novostavby a dvou rekonstruovaných objektů ve stávající zástavbě na Pražském Žižkově. Soustava objektů po dokončení obsahoje 141 bytů a 1400m2 obchodních ploch.

1/5

Karolina Plazza 2

Praha | Dokončeno 2020

Karolina Plazza 2 je polyfunkční soubor bezprostředně navazující na předchozí etapu Karolina Plazza. Karolina Plazza 2 je tvořena čtyřmi bytovými domy s retailovými prostory a společnými podzemními garážemi. Po dokončení bude celá druhá etapa projektu obsahovat 67 bytů a 2000 m2 komerčních ploch. Stejně jako v případě první etapy Karolina Plazza je i zde kladen důraz na atriovou strukturu. Po dokončení této druhé etapy dojde k novému pěšímu propojení ulic Křižíkova a Sokolovská.

1/4

ČSOB - lávka

Praha | Dokončeno 2019

Realizace pěší lávky přes ulici Radlická sloužící k propojení budov NHQ a SHQ pražského kampusu ČSOB. Lávka plynulého křivkového tvaru dlouhá cca 95 m je tvořena ocelovou trámovou příhradovou konstrukcí s proměnnou výškou i šířkou. Na projektu se NOROP podílel od přípravné fáze po dokončení.

1/4

Karolina Plazza

Praha | Dokončeno 2018

Novostavba polyfunkčního souboru tvořeného třemi bytovými domy spojenými retailovými prostory a společnými podzemními garážemi, umístěná do proluky stávající karlínské zástavby.

1/4

Administrativní Centrum Budějovická

Praha | Přípravná fáze

NOROP zajišťuje na objektu komplexní servis služeb v přípravné fázi. Budova je navržena ve standardu A+ s cílem získat certifikaci LEED Gold. Součástí služeb NOROP je mimo projektového a cenového managementu také konzultační činnost a LEED commissioning.

1/4

PPF GATE fit-out

Praha | Dokončeno 2017

V objektu administrativní budovy PPF GATE v pražských Dejvicích byly kompletně revitalizovány prostory 2.NP, 3.NP a části 4.NP, celková plocha realizovaného fit-outu činila 6100 m2. Ostatní podlaží byla dotčena úpravami stávající VZT, chlazení, ZTI a silnoproudých a slaboproudých instalací vyvolaných staveními úpravami ve 2.-4.NP.

Po demontáži veškerých vnitřních prvků a nenosných konstrukcí byly vybudovány nové a moderní prostory kanceláří s kuchyňkami a serverovnami. Větší část kanceláří byla realizována bez podhledů s přiznanými technologickými prvky na stropech. Tento industriální nádech vtiskli architekti celému návrhu.

1/4

Comcity

Moskva, Rusko | Dokončeno 2016

Zajištění služeb Commissioning Agenta v rozsahu Fundamental Commissioning. Administrativní budova o rozloze 193 200 m2 (ve fázi A), která obsahuje kancelářské, výstavní a hotelové plochy, podzemní parkoviště, nákupní centrum, restaurace, fitness kluby atd. Získání certifikace LEED Gold je předpokládáno na konci roku 2016.

1/6

Hadovka Office Park

Praha | Od 2008 probíhá revitaliazce

NOROP je dlouholetým stálým partnerem majitele a od roku 2008 zajišťuje komplexní technickou podporu jak při přípravě, tak i při realizaci stavebních úprav objektu. Služby zahrnují především projektový, cenový a fit-out management. Z největších projektů lze jmenovat: instalace nového chlazení do objektu A, B a C, kompletní rekonstrukce chlazení a topení na objektech D a E, celková přestavba z kantýny na restauraci, výstavba nového objektového fitness, výstavba kavárny. Z úpravy nájemních prostor například nové sídlo firem Aeskulab, AmRest, Azelis, Capgemini, MSD, Technologická a grantová agentura, UTC (Otis a Carrier) a jiné.

1/5

Rekonstrukce recepcí Diamond Point pro Allianz a.s.

Praha | Dokončeno 2015

Společnost NOROP poskytovala komplexní poradenské služby při rekonstrukci dvou recepcí v administrativní budově Diamond Point dle návrhu architekta Bořka Šípka.

1/2

Stěhování televizní Stanice O

Praha | Dokončeno 2015

NOROP zajišťoval projektový management, cenový management a technický dozor při budování a následném stěhování televizní stanice O. Záměrem investora bylo vybudování reprezentativního televizního studia v přízemí objektu Anděl Media Centrum a následné přemístění televizního studia včetně zázemí.

1/4

Bratislava BBC IV

Bratislava, Slovensko | Dokončeno 2012

NOROP zajišťoval kompletní přípravu pro rekonstrukci objektů BBC IV a jejich technologického zařízení z využití objektu pro jednoho majoritního nájemce na „multi-tenancy“ objekt. Servis služeb zahrnoval řízení projektu, návrh vypořádání majitele s odcházejícím nájemníkem, technické a cenové poradenství, zajištění projektové dokumentace pro SP, výběrové řízení na generálního dodavatele a také studii proveditelnosti pro certifikaci LEED EB:OM.

1/4

Tiskárna Petit Press

Bratislava, Slovensko | Dokončeno 2011

NOROP byl partnerem investora od přípravné fáze projektu, přes výběrové řízení na dodavatele stavby až po realizaci díla, jeho dokončení a uvedení do provozu. Součástí byla i koordinace nadnárodního týmu dodavatelů tiskařské technologie a komplexní dohled nad výstavbou tiskárny Petit Press.

1/3

Poliklinika Kostelní

Ostrava | Dokončeno 2011

NOROP poskytoval kompletní servis při rekonstrukci bytového domu s přístavbou druhého objektu podobné velikosti. Objekt má 1 podzemní a 5 nadzemních podlaží s podlahovou plochou 1 800 m2. Náročnost výstavby spočívala ve vysokých technických požadavcích jednotlivých specializovaných lékařských pracovišť.

1/4

Lázeňský areál Luhačovice - wellness hotel Alexandria

Luhačovice | Dokončeno 2010

NOROP řídil projekt Lázeňský areál Luhačovice – wellness hotel Alexandria a zároveň na této akci vykonával technický dozor investora a cenový management. Projekt zahrnoval rekonstrukci objektu wellness hotelu Alexandria I a stavbu nového wellness hotelu Alexandria II.

1/4

Bredovský dvůr

Praha | Dokončeno 2010

NOROP zajišťoval projektový, cenový a především fit-out management při mnohých přestavbách nájemních jednotek a to jak pro majitele objektu, tak i pro některé nájemce jako například Bristol-Myers Squibb, King Sturge, EC Harris, Hays, British Council a Kieser Training.

1/3

Renault Trucks Center

Čestlice | Dokončeno 2009

NOROP na zakázce zajišťoval projektový a cenový management již od výběru vhodného pozemku a dále pak koordinaci výběrového řízení na architekta projektu až po výstavbu celého komplexu.

1/4

Multifunkční dům SYKORA Home

Praha | Dokončeno 2009

NOROP působil na projektu reprezentativního obchodního domu Sykora v Pražských Vysočanech jako projektový a cenový manažer a dále jako technický dozor investora. Objekt je členěn na třípodlažní obchodní prostor a pětipodlažní část se zázemím a byty.

1/3

Dostavba AMC - MAFRA

Praha | Dokončeno 2008

NOROP působil na projektu jako technický dozor a cenový manažer. Jednalo se o dostavbu sousedního objektu Anděl Media Centrum. Budova byla postavena ve vytvořené proluce na místě po původním činžovním domě. Objekt má pět nadzemních a tři suterénní podlaží.

1/4

Diamond Point

Praha | Dokončeno 2008

NOROP převzal projektový management nad projektem v závěrečné části výstavby a pokračoval až do úplného předání objektu. Řídil tak kompletní dostavbu objektu včetně koordinace vestaveb pro nové nájemníky, jako byly firmy Allianz, Miele, Kapsch, Aidya, Manahattan Developement, Sekyra Group a další.

1/3

Bratislava Logistics Park

Senec, Bratislava, Slovensko | Dokončeno 2007

NOROP se podílel na řízení projektu výstavby logistického parku. Bratislava Logistics Park se skládá ze dvou výrobních hal sloužících pro výrobu dílů do automobilového průmyslu.

1/4

Rezidence Kováků

Praha | Dokončeno 2006

NOROP řídil od počátku průběh celého developerského projektu výstavby luxusních bytů a úspěšně ho dokončil včetně předání bytových jednotek novým majitelům.

1/4

KWB Berlin

Berlín, Německo | Dokončeno 2006

NOROP řídil celý projekt přestavby objektu v Berlíně na školící centrum vybavené kancelářemi, přednáškovými sály, kinosály, saunou a fitness centrem.

1/4

Anděl Park Smíchov - objekt B

Praha | Dokončeno 2006

NOROP zajišťoval již od přípravy především cenový management projektu, ke kterému se v průběhu výstavby přidal technický dozor. Po dokončení hrubých stavebních prací začala koordinace vestaveb nových nájemců, která s ohledem na dobu a lokalitu projektu znamenala až 15 nadnárodních firem v souběhu a to v objemu 500 - 4 000 m2 a to především pro firmy jako CaC Leasing, Johnson and Johnson, Imperial Tobacco, Whirlpool, Ariba, Hochtief development, Carl Zeiss atd.

1/2

Anděl Media Centrum

Praha | Dokončeno 2004

NOROP zajišťoval na projektu komplexní fit-out management včetně cenového managementu a technického dozoru. Objekt se stal centrálou pro mediální skupinu Mafra.

1/3

Freeport

Znojmo - Hatě | Dokončeno 2003

Příprava a stavba vlajkové lodi společnosti Freeport Leisure ve střední Evropě. Stavba outletového nákupního centra o velikosti 30 000 m2 začala pod projektovým vedením NOROP v září 1999. Následoval fit-out pro téměř 100 značkových prodejen.

1/4

LINE

Praha | Přípravná fáze

Polyfunkční budova „LINE“ byla uvažována na Vítězném náměstí v centrální části Prahy 6, které je dopravním a obchodním jádrem oblasti Dejvic. Budova měla zlepšit celkovou občanskou vybavenost v lokalitě. Prostory o velikosti přibližně 15 000 m2 měly být využity pro administrativní účely, služby občanské vybavenosti (1. a 2. nadzemní podlaží) a obchody. Investor od tohoto projekčního záměru nakonec upustil.

1/3

Neo Zličín

Praha | Dokončeno 2007

NOROP se podílel na výstavbě bytového domu v Praze v lokalitě Zličín. Jedná se o šestipatrový bytový dům s podzemními garážemi. Náplní činnosti byla i služba construction management.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.