NOROP

Služby9

Vyberte si, s čím Vám můžeme pomoci, nebo se podívejte, jak jsme pomohli druhým.

Naše reference

Projektový
management

Řízení projektu je navrženo jako týmové vedení, schopné rychlého a flexibilního rozhodování. Jednoduše řečeno celý tým řeší co nejefektivněji komplexní úkoly. Je složen z lidí s odbornými znalostmi, sociální inteligencí pro komunikaci v týmu a metodickými schopnostmi pro řízení projektu. Projekt manažeři v NOROP zvládají prezentovat a dokumentovat celý projekt, kontrolovat a řídit práci týmu, motivovat lidi. Umí komunikovat, řešit konflikty a hledat řešení – musí tedy neustále myslet komplexně a vidět v širších souvislostech každý jednotlivý krok.

Kontaktujte nás

V rámci projektového managementu nabízíme:

 • Stanovení jasných cílů projektu
 • Stanovení správné strategie
 • Zpracování studie proveditelnosti
 • Inženýring
 • Napomáhání při rozhodovacích procesech
 • Asistence při zpracování zadání projektu
 • Vedení a koordinování projektového týmu
 • Ustanovení vhodného systému komunikace
 • Sledování, vývoj a schvalování plánů
 • Identifikování možných rizik projektu
 • Příprava tendrového řízení
 • Asistence při výběru vhodného dodavatele
 • Poradenství při uzavírání smluv
 • Organizování a vedení koordinačních jednání
 • Zpracování měsíčních hlášení o stavu projektu
 • Zabezpečení plnění smluvních závazků
 • Řízení průběhu projektu
 • Zprostředkování vztahů klienta a nájemce
 • Komplexní řízení fit-outu
 • Koordinace předání a přejímky projektu
 • Construction management

Technický
dozor

Posláním technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Kontaktujte nás

V rámci technického dozoru nabízíme:

 • Přímý kontakt se zástupci dodavatele
 • Účast na kontrolních dnech stavby
 • Kontrola realizační, výrobní a dílenské dokumentace z hlediska formálního a obsahového
 • Kontrola a připomínkování technologických postupů, kontrolních a zkušebních plánů a dalších dokumentů vydávaných dodavatelem
 • Kontrola kvality a kvantity prováděných prací
 • Kontrola souladu prováděných prací s odoushlasenou projektovou dokumentací a zadáním investora
 • Kontrola plnění harmonogramu stavby a návrhy na zlepšení
 • Průběžná kontrola vedení stavebního deníku dodavatele
 • Přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací
 • Návrhy a následná kontrola provedení materiálových a revizních zkoušek
 • Technická a administrativní podpora při změnovém řízení
 • Technická a administrativní podpora při vzorkování
 • Návrhy úsporných řešení pro investora
 • Schvalování fakturace dodavatele za provedené práce v průběhu výstavby na základě skutečné prostavěnosti a v souladu se smlouvou o dílo
 • Kontrola zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • Dohled nad provedením zkoušek a předvedením funkčnosti stavby
 • Evidence vad a nedodělků a následný dohled nad jejich odstraněním
 • Organizace kolaudace provedené stavby
 • Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí
 • Účast na kolaudačním řízení

Cenový
management

Nabízíme našim klientům komplexní, profesionální a detailní kontrolu projektových nákladů. Sledujeme výdaje našich klientů, průběžně informujeme o skutečnosti ve vztahu k finančnímu plánu a o případných změnách. Cena se stává nejen transparentní, ale je i lépe kontrolovatelná.

Kontaktujte nás

V rámci služby nabízíme:

 • Sestavování rozpočtů
 • Sestavování nákladových plánů
 • Rámcová analýza rizik
 • Příprava nabídek
 • Poradenství ke smluvním vztahům
 • Vyhodnocení přijatých nabídek a doporučení vhodných partnerů klientovi
 • Projednávaní jednotlivých nabídek
 • Value engineering
 • Příprava finančních podkladů pro smlouvy
 • Předpověď a sledování cashflow
 • Odhady předpokládaných celkových nákladů
 • Pravidelný měsíční cost report o projektu
 • Konečné vyúčtování a finanční uzavření projektu

Konzultační
činnost

Náplní konzultační činnosti je poskytování komplexního servisu poradenských služeb klientovi zejména v investiční a přípravné fázi projektu. Poskytujeme technické a ekonomické analýzy pro projektové i alternativní řešení jednotlivých stavebních i technologických částí projektu.

Kontaktujte nás

V rámci služby nabízíme:

 • Technické vyhodnocení jednotlivých variant řešení
 • Stanovení správné strategie
 • Příprava podkladů pro rozhodovací procesy klienta
 • Analýza možných rizik
 • Cenová optimalizace projektu
 • Poradenství při uzavírání smluv
 • Stanovení správné strategie
 • CAPEX planning
 • Ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant řešení
 • Due Diligence
 • Risk management

Development
management

Rádi vám poradíme s investičním pozemkem, budovou či projektovou dokumentací. Díky mnohaletým zkušenostem jsme schopni najít ideální řešení pro váš projekt.

Kontaktujte nás

V rámci Development managementu nabízíme:

 • Posouzení vnějších vlivů vyskytujících se v dané lokalitě
 • Předjednání daného záměru s příslušnými úřady
 • Dle typu záměru komunikace se správci sítí
 • Nalezení ideálního řešení včetně spočítání návratnosti investic
 • Pravidelné reporty
 • Poradenství v oblasti výnosů i nákladů projektu
 • Navazující inženýrské práce pro realizaci projektu
 • Podpora uvedení do provozu nebo prodeje

Bankovní
reporting

Bankovní reporting je služba, kterou NOROP zajišťuje pro banky a jiné zdroje financování při financování staveb z cizích zdrojů. Jedná se o průběžnou kontrolu vývoje stavby a klíčových parametrů výstavby s pravidelnými zprávami o průběhu projektu. Sleduje se dokončenost jednotlivých stavebních objektů z hlediska prostavěnosti, časového vývoje stavby, kvality, množství uloženého a zabudovaného materiálu, plnění uzlových bodů a harmonogramu výstavby. Cílem je přehledné a strukturované informování třetí strany o vývoji investičního projektu v čase pomocí vyhodnocování klíčových parametrů výstavby ve vazbě na rizika mající vliv na financování projektu.

Kontaktujte nás

V rámci služby nabízíme:

 • Sledování dokončení jednotlivých stavebních objektů
 • Kontrola postupu stavebních prací dle smluvního harmonogramu
 • Report o plnění uzlových bodů dle Smlouvy o dílo
 • Kontrola prostavěnosti dle položkového rozpočtu
 • Sledování změn a změnových listů
 • Kontrola faktur a zjišťovacích protokolů
 • Posouzení kvality prováděných prací
 • Tvorba fotodokumentace

Fit-out
management

Služby v oblasti vestaveb kancelářských ploch buď na straně budoucího nájemce nebo na straně majitele objektu. Poskytujeme kompletní poradenství a servis ve všech fázích přestavby kancelářských ploch.

Kontaktujte nás

V rámci služby nabízíme:

 • Technická příprava, shromáždění všech podkladů
 • Organizace a vedení jednání s klientem, property managerem, zástupci projektanta a dodavatelů
 • Asistence při přípravě specifikace budoucího stavu nájemních prostor
 • Technické poradenství, doporučení variant, cenový odhad nákladů
 • Koordinace projekčních prací
 • Kontrola postupu projekčních prací a projektové dokumentace
 • Příprava tendru na dodávku stavebních prací
 • Odborný dohled nad prováděnou prací
 • Příprava zpráv o průběhu prací
 • Předání dokončených prostor nájemci
 • Dohled nad odstraňováním vad a nedodělků

Technical due diligence

Cílem Technical Due Diligence je poskytnutí podrobného technického posouzení stavu nemovitosti. Posouzení může probíhat v jakémkoliv stupni a fázi projektu a to jak pro vyhodnocení pozemku pro konkrétní investiční záměr, tak pro stávající objekt či projektovou dokumentaci. Výsledkem Technical due diligence je podrobná zpráva, která poskytuje informace a doporučení ohledně rizik a příležitostí spojených s technickými aspekty dané nemovitosti.

Kontaktujte nás

V rámci Technical due diligence nabízíme:

 • Posouzení vnějších vlivů vyskytujících se v dané lokalitě
 • Konzultace plánovaného záměru s příslušnými úřady
 • Zajištění požadovaných studií nezbytných pro vyhodnocení záměru
 • Ověření majetko-právních vztahů dané nemovitosti
 • Konzultace se specialisty dle typu záměru
 • Vyhodnocení veškerých rizik a příležitostí plánovaného záměru
 • Zkušený tým
 • Navazující inženýrské práce pro realizaci projektu

Koordinátor
BOZP

Služba koordinátora BOZP zahrnuje řadu úkolů a povinností spojených s dodržováním a zajištěním bezpečnostních a zdravotních standardů na pracovišti. Koordinátor BOZP je odpovědný za monitorování, plánování a implementaci opatření, která mají minimalizovat rizika spojená s prací a zajišťují dodržování příslušných právních předpisů.

Kontaktujte nás

V rámci koordinátora BOZP nabízíme:

 • Inspekci pracovišť a posouzení různých aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Vytváření a aktualizace BOZP dokumentace
 • Zajištění všech potřebných dokumentů a postupů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP, včetně prevence rizik, právních předpisů a správného používání ochranných prostředků
 • Identifikaci potenciálního nebezpečí a rizika na pracovišti a návrh opatření k jejich minimalizaci.
 • Komunikaci s příslušnými orgány a inspekcemi
 • Zajištění dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP.
 • Řešení havárií a nehod

Stavíme svět podle

vašich představ.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.